#vay

❗️Freesize
❗️Màu: hồng, be❗️Giá: 190.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Màu: hồng, be❗️Giá: 190.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️2 màu❗️Giá: 350.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️2 màu❗️Giá: 350.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️3 màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️3 màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Có 2 màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Có 2 màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 230.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize ❗️Đủ màu❗️Giá: 290.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize ❗️Đủ màu❗️Giá: 290.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 150.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 150.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Màu: trắng❗️Giá: 180.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
❗️Freesize
❗️Màu: trắng❗️Giá: 180.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
تقديم به خانواده ي بزرگ ومحترم ايران داغدار
باتشكر از ايمان ناجي
@imannaaji
@imannaaji
👆👆👆👆👆👆👆
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
.
.
.
.
.
.
.
.
#imannaaji #iman_naji #iman #naaji #music #ایمان #ایمان_ناجی #ایمانناجی #iman
#تبلیغات #آهنگ_جدید #هواپیمای_اوکراینی #سقوط_هواپیما
تقديم به خانواده ي بزرگ ومحترم ايران داغدار
باتشكر از ايمان ناجي
@imannaaji
@imannaaji
👆👆👆👆👆👆👆
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
.
.
.
.
.
.
.
.
#imannaaji #iman_naji #iman #naaji #music #ایمان #ایمان_ناجی #ایمانناجی #iman
#تبلیغات #آهنگ_جدید #هواپیمای_اوکراینی #سقوط_هواپیما
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
Croptop❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 160.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
Croptop❗️Freesize
❗️Đủ màu❗️Giá: 160.000
_________________________________________
✔️Nhận tìm đồ theo ảnh
✔️Ship toàn quốc
✔️Call/imess/zalo: 0869211704
❌Nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link, sỉ lẻ giá rẻ ❌Không HUỶ đơn với bất kì lý do
📍Oder 5-7 ngày
📍Để lại cmt hoặc direct khi mua hàng, bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình💕💕
_________________________________________
#pinky211store #nelly #aonelly #aosweaternelly #áoweater #hoodie #aopolonelly #ordertaobao #quan #quần #quanjeans #aodangdai #ao #áo #aohoodie #aosweaternelly #aobanhbeo #aodaitay #váy #vay #vayxinh #váyxinh #váybánhbèo #giaybet #giay #giày #giàyulzzang #giàybúpbê #giaybupbe #hangxuatdu #likeauth
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
🖤حرف دل ...
🖤حادثه تلخ آسمان...
🖤حرفهایی که به دل موند و شنیده نشد...
.
غروبا به یادِ تو خیره میشم به آسمون
.
میباره با دل و جون از هر دو چشمام بارون🌧
.
وای چقدر سختی من کشیدم
وای بازم پائیز گذشت تو رو ندیدم
🖤🖤🖤🖤🖤.
#وای بر این اتفاق تلخ
#وای چه غنچه ها كه ناشكفته خزان زده شدن
#وای که چه آرزوها آسمانی شدند
🖤🖤🖤🖤🖤.
آهنگ #وای رو تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که یک عمر داغ‌دار شدند🖤🖤
lyrics & music:
🎤✒🎵
iman naaji
.
arr&mix&mastering:
🎹💻
ehsan goodarzi
.
producer:
📢🗣
m.nikpoor
.
license:
📃
mr.fereydooni
.
studio beats
🎙
cover art:
📷
hamed hemat
.
(( حرف دل خانواده‌ها به عزیزان از دست رفتشون))
🖤
@imannaaji
#imannaaji
#vay
Tatlı tatlı gidiyoruz marka model bilen varmi.
...
.
.
.
.
.
.
.
#nice
.
.
.
.
.
.
.
#cagritaner #cagritanervideo #cm #kuta #cukur #soz #amk #vay #unutulmazsahneler #psvita #neşe #sibelkekilli #tarkan #kemalsunal #sibelcan #ferhatgöçer #deniz #de #dead #delibal #amgailesi #dh #python #cagritaner #ask #hayat #nos #hulyaavsar #mamus #hababamsınıfı #
Günün en güzeli bu olmuş.
...
.
.
.
.
.
.
.
#nice
.
.
.
.
.
.
.
#cagritaner #cagritanervideo #cm #kuta #cukur #soz #amk #vay #unutulmazsahneler #psvita #neşe #sibelkekilli #tarkan #kemalsunal #sibelcan #ferhatgöçer #deniz #de #dead #delibal #amgailesi #dh #python #cagritaner #ask #hayat #nos #hulyaavsar #mamus #hababamsınıfı #
Marka model alalım tahminleri.
...
.
.
.
.
.
.
.
#nice
.
.
.
.
.
.
.
#cagritaner #cagritanervideo #cm #kuta #cukur #soz #amk #vay #unutulmazsahneler #psvita #neşe #sibelkekilli #tarkan #kemalsunal #sibelcan #ferhatgöçer #deniz #de #dead #delibal #amgailesi #dh #python #cagritaner #ask #hayat #nos #hulyaavsar #mamus #hababamsınıfı #
Fıat linea.
...
.
.
.
.
.
.
.
#nice
.
.
.
.
.
.
.
#cagritaner #cagritanervideo #cm #kuta #cukur #soz #amk #vay #unutulmazsahneler #psvita #neşe #sibelkekilli #tarkan #kemalsunal #sibelcan #ferhatgöçer #deniz #de #dead #delibal #amgailesi #dh #python #cagritaner #ask #hayat #nos #hulyaavsar #mamus #hababamsınıfı #
Sakarya geçmiş olsun.
...
.
.
.
.
.
.
.
#nice
.
.
.
.
.
.
.
#cagritaner #cagritanervideo #cm #kuta #cukur #soz #amk #vay #unutulmazsahneler #psvita #neşe #sibelkekilli #tarkan #kemalsunal #sibelcan #ferhatgöçer #deniz #de #dead #delibal #amgailesi #dh #python #cagritaner #ask #hayat #nos #hulyaavsar #mamus #hababamsınıfı #

FeedMe is investigator of posts from social media.