#يادگيري_زبان_انگليسي

#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
#زبان_انگلیسی #انگليسي_آسان #مكالمه_مؤثر #آموزش_زبان #زبان #انگليسي_سريع #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_ساده_است #انگليسي_خصوصي #انگليسي #مكالمه_زبان_انگليسي #مكالمه_بزرگسالان #مكالمه_نوجوانان #مكالمه_تضميني #مكالمه_فشرده_زبان_انگليسي #آموزش سريع #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل #گرامر_کاربردی #گرامرزبان #گرامرانگلیسی #گرامر_ساده #رنجبر #زبان تاك # رنجبر تاك
اگر معادل ديگه اي بلديد، بنويسيد ✋🙂
.
.
.

#معلم #معلم #اموزش #يادگيري #مكالمه #گرامر #گرامرانگلیسی #مكالمه_انگليسي #اصطلاحات_زبان #ضربالمثل #گيلان #يادگيري_زبان #يادگيري #يادگيري_زبان_انگليسي #انگليسي_كودكان #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_در_سفر #انگليسي_حرفه_اي
.
اگر موارد دیگری میدانید برای ما بنویسید.
.
.
🌐 www.iran-europe.net
📷instagram: iran_europe
⚪️ telegram: t.me/iraneurope1

#زبان_انگلیسی #english_language #english_language_learning #زبان_انگليسي #يادگيري_زبان_انگليسي #يادگيري_زبان #آيلتس #آيلتس_خصوصي #آيلتس_آكادميك #آيلتس_فشرده #آزمون_آيلتس #آزمون_آزمايشي_آيلتس #گرامر #گرامرزبان #گرامر_انگلیسی #گرامر_آیلتس #مكالمه_انگليسي #مكالمه #مكالمه_فشرده #مكالمه_بزرگسالان #انگلیسی #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_زبان_انگليسي
#آموزشگاه_زبان #آموزشگاه_زبان_انگلیسی #ایران_اروپا #ايران_اروپا
Meaning: to get into a stronger position than someone else so that you are controlling a situation.
.
.
.

Synonym: hold sway, dominate, outweigh
.
.
.

Near Antonym: disability, shortcoming, failing
.
.
.
. ‎ #انگليسي_آسان #انگليسي_سريع #انگليسي_فارسي #انگليسي_صحبت_كنيد #انگليسي_حرفه_اي #اصطلاحات_روزمره #اصطلاحات_زبان #اصطلاحات_انگليسي #اصطلاحات_رایج #تافل_آیلتس #تافل #مكالمه_انگليسي #مكالمه_فشرده #آموزش_انگليسي #واژگان #واژگان_انگلیسی #معني #كاربردي #هدفگذاري #هدفمندی #معلم_انگلیسی #عبارت #تلفظ_انگليسي #تلفظ_صحیح #مثال #جمله_انگیزشی #اموزش_انگلیسی #لغت_انگلیسی #يادگيري_زبان_انگليسي
ورق بزنید صفحه دوم با وويس گوش کنید.

#انگليسي_در_سفر
#آموزش_زبان 
#مسعود_محمودی 
#انگليسي_فارسي 
#زبان_انگليسي_بزرگسالان 
#زبان_انگليسی 
#زبان_خارجی 
#زبان 
#اصطلاحات_انگلیسی_فارسی 
#اصطلاحات_عامیانه_انگلیسی 
#اصطلاحات_انگلیسی_با_ترجمه_فارسی 
#اصطلاحات_زبان_انگلیسی 
#اصطلاحات_روزمره_انگلیسی 
#اصطلاحات_انگلیسی_با_مثال 
#اصطلاحات_کاربردی 
#اصطلاحات_انگلیسی_روزمره 
#انگلیسی_روزمره 
#انگلیسی_پیشرفته 
#انگليسي_آسان_است 
#يادگيري_آسان 
#يادگيري_زبان_انگليسي 
#یادگیری_اصطلاحات_انگلیسی 
#مکالمه_فشرده_انگلیسی 
#مکالمه_صفر_تا_صد 
#انگلیسی_عامیانه 
#اصطلاحات_پرکاربرد_انگلیسی 
#يادگيري_زبان_انگليسي_در_منزل 
#یادگیری_انگلیسی 
#تافل 
#آيلتس_فشرده

FeedMe is investigator of posts from social media.