#عدس

بسته بندی 
بسته بندی با قیمت مناسب🌟 
# 💎 #دعوت_به_همکاری فروش سویا

با حاشیه سود مناسب

@Chenar_talaee کانال تلگرام

نشانی ما: استان مازندران ، آمل 
فاصله تا تهران :190 کیلومتر

#حبوبات #نخود #عدس #لپه #لوبیا #چیتی #لوبیاقرمز #چشم_بلبلی #سویا #لوبیا_قرمز #لوبیاچیتی #لوبیا_چیتی #لوبیاسفید #لوبیا_سفید #حبوبات #سویا #خشکبار #جوپرک #جو_پرک #لیموخشک #لیمو_خشک #لیموامانی #لیمو_امانی #زرشک #کشمش #کرمانشاه #کانادایی #ساسکن #آذرشهر
بسته بندی
بسته بندی با قیمت مناسب🌟
# 💎 #دعوت_به_همکاری فروش سویا

با حاشیه سود مناسب

@Chenar_talaee کانال تلگرام

نشانی ما: استان مازندران ، آمل
فاصله تا تهران :190 کیلومتر

#حبوبات #نخود #عدس #لپه #لوبیا #چیتی #لوبیاقرمز #چشم_بلبلی #سویا #لوبیا_قرمز #لوبیاچیتی #لوبیا_چیتی #لوبیاسفید #لوبیا_سفید #حبوبات #سویا #خشکبار #جوپرک #جو_پرک #لیموخشک #لیمو_خشک #لیموامانی #لیمو_امانی #زرشک #کشمش #کرمانشاه #کانادایی #ساسکن #آذرشهر

FeedMe is investigator of posts from social media.