#خط_خالیست

خط خالیست برادر من! 
چرا خط مقدم را رها کردیم؟!
این روز ها خالی بودن خط احساس میشود.
غفلت از جهاد لمس میشود! 
برادران حزب اللهی و بسیجی خط خالیست!
خدا را فراموش کرده ایم؟
چرا غرق در منافع خود شده ایم؟ 
چرا در عرصه های مختلف جهادی،علمی،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و .... خط را رها کرده ایم؟
در همین اینستاگرام چرا تولید محتوا نمیکنیم؟ 
از همین حالا تصمیم جهاد در یکی از عرصه ها بگیریم! 
عزم داشته باشیمو نا امید نشویم! 
می دانم شعار دادن خوب نیست و به عمل کار برآید به سخندانی نیست! 
ولی خط خالیست برادرم!!!!!! (من الله توفیق)

#جنبش_مردمی_میثاق
#خط_خالیست
#بچه_حزب_اللهی
#بچه_بسیجی
#جهاد
#خط_مقدم
#سواد_رسانه_ای
#سید_علی_تنها_نیست
خط خالیست برادر من!
چرا خط مقدم را رها کردیم؟!
این روز ها خالی بودن خط احساس میشود.
غفلت از جهاد لمس میشود!
برادران حزب اللهی و بسیجی خط خالیست!
خدا را فراموش کرده ایم؟
چرا غرق در منافع خود شده ایم؟
چرا در عرصه های مختلف جهادی،علمی،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و .... خط را رها کرده ایم؟
در همین اینستاگرام چرا تولید محتوا نمیکنیم؟
از همین حالا تصمیم جهاد در یکی از عرصه ها بگیریم!
عزم داشته باشیمو نا امید نشویم!
می دانم شعار دادن خوب نیست و به عمل کار برآید به سخندانی نیست!
ولی خط خالیست برادرم!!!!!! (من الله توفیق)

#جنبش_مردمی_میثاق
#خط_خالیست
#بچه_حزب_اللهی
#بچه_بسیجی
#جهاد
#خط_مقدم
#سواد_رسانه_ای
#سید_علی_تنها_نیست
#امر_به_معروف_ونهی_از_منکر 
#امام_تنهاست 
#اتش_به_اختیار 
#از_یاد_رفته 
#مدافعین_حیا 
#ارتباط_با_نامحرم 
#ارتباط_با_نامحرم_در_فضای_مجازی
#تقوا_در_دنیای_مجازی 
#نهی_از_منکر_مسئولین 
#هل_من_ناصر_ينصرني 
#خط_خالیست 
#استحاله_فرهنگی 
#استاد_علی_تقوی
#آمرین
#راه_بیداری
⚠ #خط_خالیست 😢😢😢😢😢
#تنهایی #وطن #ایران #اسلام #انسان
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج🙌💕 #احمدی_نژاد_وکیل_ما_محرومان_هستند🌹
⚠ #خط_خالیست 😢😢😢😢😢
#تنهایی #اسلام #وطن #ملت #امام_زمان علیه السلام #انسان #ایران 
#اندوه..... 🌱 #اللهم_عجل_لولیک_الفرج🌱🙌
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج}}}
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
@khub.bashim
@khub.bashim
@khub.bashim
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج}}}
#حاج_احمد_برگرد 
#خط_خالیست
#فاتح_خرمشهر 
#خرمشهرها_درپیش_است
#خط_خالیست #أين_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
#خط_خالیست #أين_عمار
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
@khub.bashim
@khub.bashim
@khub.bashim
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.

#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#خط_خالیست 
#این_عمار 
#خرمشهرها_در_پیش_است 
#دبیر_شورای_عالی_امنیت_ملی
#علی_شمخانی
#اصلاحات_سرمایه_اسرائیل_در_ایران
#مگر_ميشود
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
@khub.bashim
@khub.bashim
@khub.bashim
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
.
#من_انقلابی_ام 
#جنگ_روانی
#فتنه_88 .
#پست_های_قبلی_رو_ببینید 
#پیج_را_فالو_کنید👇👇👇 .
@ya_zahra9562 
@ya_zahra9562 
@ya_zahra9562
#خط_خالیست #این_عمار
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
.
#من_انقلابی_ام
#جنگ_روانی
#فتنه_88 .
#پست_های_قبلی_رو_ببینید
#پیج_را_فالو_کنید👇👇👇 .
@ya_zahra9562
@ya_zahra9562
@ya_zahra9562
#repost from @khub.bashim 
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.

#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
@smrg_67
@nategh_1368
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#خط_خالیست #این_عمار 
کجاست عمار؟
ایشون علی شمخانی، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر در شورا هستند.
@khub.bashim
@khub.bashim
@khub.bashim
#انقلابی #من_انقلابیم #من_انقلابی_ام #جنگ_روانی #فتنه_88 #فتنه88 #تحریم #دلار #شمخانی #اقتصاد_مقاومتی #برجام #ترامپ #آمریکا #تحریم_ها #اپوزیسیون #حجاب #مسیح_علینژاد #براندازی #یامین_پور #عاشورا #حسن_عباسی #روحانی #مذاکره #حسن_روحانی #حسن_آقامیری #کربلا #خیانت #اللهم_عجل_لولیک_الفرج
وقتی مسئولیت ها در دستان اشخاص نالایق باشد و کشور بطور خانوادگی اداره شود میشود وضع کنونی که شاهد آن هستیم.
خانواده جناب لاریجانی چه گلی بر سر انقلاب زده اند غیر از خیانت،رانت،رشوه،ظلم و اختلاس؟
شما یک نمونه از فواید این خانواده را برای نظام نام ببرید؟
حق را باید گفت حتی برعلیه تو باشد.

کشور در شرایط کنونی به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر هیچ وجود ندارد،گرانی روزافزون،تورم،بیکاری کمر مردم را خرد کرده و آقایان به ریش ملت میخندند، نمیشود که فلان مسئول در کاخ پنجاه میلیاردی زندگی کند و مردم به نان شبشان محتاج،آیا امدید برای مردم کار کنید یا برای خود؟
عاقبت سیلی از کوخ نشین،کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد.

#ما_با_خانواده_لاریجانی_مخالفیم
#خط_خالیست

کامنت یا نظر فقط برای فالوورها فعال است

صفحه ما را دنبال کنید

@nang_bar_eslahat_va_osoulgara
وقتی مسئولیت ها در دستان اشخاص نالایق باشد و کشور بطور خانوادگی اداره شود میشود وضع کنونی که شاهد آن هستیم.
خانواده جناب لاریجانی چه گلی بر سر انقلاب زده اند غیر از خیانت،رانت،رشوه،ظلم و اختلاس؟
شما یک نمونه از فواید این خانواده را برای نظام نام ببرید؟
حق را باید گفت حتی برعلیه تو باشد.

کشور در شرایط کنونی به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر هیچ وجود ندارد،گرانی روزافزون،تورم،بیکاری کمر مردم را خرد کرده و آقایان به ریش ملت میخندند، نمیشود که فلان مسئول در کاخ پنجاه میلیاردی زندگی کند و مردم به نان شبشان محتاج،آیا امدید برای مردم کار کنید یا برای خود؟
عاقبت سیلی از کوخ نشین،کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد.

#ما_با_خانواده_لاریجانی_مخالفیم
#خط_خالیست

کامنت یا نظر فقط برای فالوورها فعال است

صفحه ما را دنبال کنید

@nang_bar_eslahat_va_osoulgara
وقتی مسئولیت ها در دستان اشخاص نالایق باشد و کشور بطور خانوادگی اداره شود میشود وضع کنونی که شاهد آن هستیم.
خانواده جناب لاریجانی چه گلی بر سر انقلاب زده اند غیر از خیانت،رانت،رشوه،ظلم و اختلاس؟
شما یک نمونه از فواید این خانواده را برای نظام نام ببرید؟
حق را باید گفت حتی برعلیه تو باشد.

کشور در شرایط کنونی به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر هیچ وجود ندارد،گرانی روزافزون،تورم،بیکاری کمر مردم را خرد کرده و آقایان به ریش ملت میخندند، نمیشود که فلان مسئول در کاخ پنجاه میلیاردی زندگی کند و مردم به نان شبشان محتاج،آیا امدید برای مردم کار کنید یا برای خود؟
عاقبت سیلی از کوخ نشین،کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد.

#ما_با_خانواده_لاریجانی_مخالفیم
#خط_خالیست
وقتی مسئولیت ها در دستان اشخاص نالایق باشد و کشور بطور خانوادگی اداره شود میشود وضع کنونی که شاهد آن هستیم.
خانواده جناب لاریجانی چه گلی بر سر انقلاب زده اند غیر از خیانت،رانت،رشوه،ظلم و اختلاس؟
شما یک نمونه از فواید این خانواده را برای نظام نام ببرید؟
حق را باید گفت حتی برعلیه تو باشد.

کشور در شرایط کنونی به حال خود رها شده و هیچ نظارتی بر هیچ وجود ندارد،گرانی روزافزون،تورم،بیکاری کمر مردم را خرد کرده و آقایان به ریش ملت میخندند، نمیشود که فلان مسئول در کاخ پنجاه میلیاردی زندگی کند و مردم به نان شبشان محتاج،آیا امدید برای مردم کار کنید یا برای خود؟
عاقبت سیلی از کوخ نشین،کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سرانجام زمین خواهد خورد.

#ما_با_خانواده_لاریجانی_مخالفیم
#خط_خالیست
⁧ #خط_خالیست ⁩؛ این ویدئو را تا می‌توانید منتشر کنید؛ بسیار واقع‌بینانه و امیدبخش است؛ زبان‌حال جمهوری اسلامی است: تنها و بی‌کس؛ طبل توخالی و درخت پوسیده. آن هم از زبان یکی از سرداران جنگ و خودی‌های نظام، سعید قاسمی. فقط کافی است اراده کنیم و کمی آن را هل بدهیم، می‌افتد. ⁧ #براندازم ⁩ پارسا
#خط_خالیست ⁩؛ این ویدئو را تا می‌توانید منتشر کنید؛ بسیار واقع‌بینانه و امیدبخش است؛ زبان‌حال جمهوری اسلامی است: تنها و بی‌کس؛ طبل توخالی و درخت پوسیده. آن هم از زبان یکی از سرداران جنگ و خودی‌های نظام، سعید قاسمی. فقط کافی است اراده کنیم و کمی آن را هل بدهیم، می‌افتد. ⁧ #براندازم ⁩ پارسا
#خط_خالیست
سردار سعید قاسمی 
بچه ها اینطوری در هشت سال دفاع مقدس اسلام و انقلاب رو حفظ کردند. امروز هم ما همینطوری داریم جبهه رو حفظ میکنیم و حفظ خواهیم کرد.
هر یک بچه انقلابی به تنهایی ده نفره و باید به اندازه ی ده نفر کار کنه تا بتونیم این پرچم رو به دست حضرت مهدی عج برسونیم.
دغدغه داشته باشید، به تکلیف خودتون عمل کنید اما نگران نتیجه نباشید که پیروز قطعی این نبرد ما هستیم.✌✌✌
@khub.bashim
@seyed_naved_hossaini
#خط_خالیست
سردار سعید قاسمی
بچه ها اینطوری در هشت سال دفاع مقدس اسلام و انقلاب رو حفظ کردند. امروز هم ما همینطوری داریم جبهه رو حفظ میکنیم و حفظ خواهیم کرد.
هر یک بچه انقلابی به تنهایی ده نفره و باید به اندازه ی ده نفر کار کنه تا بتونیم این پرچم رو به دست حضرت مهدی عج برسونیم.
دغدغه داشته باشید، به تکلیف خودتون عمل کنید اما نگران نتیجه نباشید که پیروز قطعی این نبرد ما هستیم.✌✌✌
@khub.bashim
@seyed_naved_hossaini

FeedMe is investigator of posts from social media.