#اصطلاحات_انگلیسی

freebie /فری بی/

اشانتیون ، هدایای تبلیغاتی؛ کالا یا خدماتی که معمولا شرکت ها با هدف تبلیغ به صورت رایگان به مخاطب/مشتریان می دهند

The company's marketing rep was giving out pens and mugs - the usual freebies.

نماینده ی بازاریابی شرکت در حال توزیع خودکار و ماگ بود، اشانتیون های رایج

They’re giving out freebies of a new diet drink.

اونها دارن اشانتیون های یک نوشیدنی رژیمی جدید رو توزیع می کنند.

#زبان #انگليسي #انگلیسی #زبان_انگليسي #زبان_انگلیسی #آموزش_زبان #اموزش_زبان #آموزش_زبان_انگليسي #لغات_انگلیسی #واژگان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #آموزش #یادگیری_زبان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #تافل #آیلتس #مکالمه_انگلیسی #گرامر #آکادمی_زبان #کلیپ_آموزشی #فیلم_آموزشی 
#english #vocabulary #EnAcademy #listening #IELTS #TOEFL #grammar
freebie /فری بی/

اشانتیون ، هدایای تبلیغاتی؛ کالا یا خدماتی که معمولا شرکت ها با هدف تبلیغ به صورت رایگان به مخاطب/مشتریان می دهند

The company's marketing rep was giving out pens and mugs - the usual freebies.

نماینده ی بازاریابی شرکت در حال توزیع خودکار و ماگ بود، اشانتیون های رایج

They’re giving out freebies of a new diet drink.

اونها دارن اشانتیون های یک نوشیدنی رژیمی جدید رو توزیع می کنند.

#زبان #انگليسي #انگلیسی #زبان_انگليسي #زبان_انگلیسی #آموزش_زبان #اموزش_زبان #آموزش_زبان_انگليسي #لغات_انگلیسی #واژگان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #آموزش #یادگیری_زبان #یادگیری_زبان_انگلیسی #یادگیری_انگلیسی #تافل #آیلتس #مکالمه_انگلیسی #گرامر #آکادمی_زبان #کلیپ_آموزشی #فیلم_آموزشی
#english #vocabulary #EnAcademy #listening #IELTS #TOEFL #grammar
@doctorjiim 
یادگیری آسان اصطلاحات انگلیسی با دکتر جیم!🌡💉💊 #english #english_learning #idioms #words #teaching #ielts #toefl #grammar #speaking #easylearning #proverbs #اموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #مکالمه #آیلتس #تافل #واژگان #انگلیسی #موفقیت #کتاب #کتابخوانی #کلیپ #انگلیسی_سریع #انگلیسی_فارسی #انگیزشی #دکتر_جیم #فیلم #فیلم_آموزشی #فیلم_خارجی
Tidy= تایدی مرتب 
Untidy=آن تایدی نامرتب
Part ao speech:adectiveصفت

You are an untidy boy
تو یک پسر نامرتب هستی
You are a tidy boy
تو یک پسر مرتب هستی

چله تابستون 
#زبانانگلیسی
#زبان_انگلیسی#آموزش_انگلیسی #اموزش_زبان #زبانانگلیسی 
#زبان_انگلیسی #انگلیسی_آسان#انگلیسی_سریع
#زبان_انگلیسی#انگلیسی_صوتی
#انگلیسی_روزانه #زبان_دوم#انگلیسی_فارسی #گرامر#گرامرزبان#گرامرانگلیسی #گرامر_کاربردی #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #مکالمه_فشرده #اصطلاحات #اصطلاحات_روزمره #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_رایج #اصطلاحات_کاربردی #اصطلاحات_روزمره_انگلیسی #آیلتس #ایلتس #آیلتس_رو_قورت_بده #آیلتس_آکادمیک #آیلتس_اسپیکینگ #لیسنینگ #لیسنینگ_آیلتس#

@learning.english.easy
.
معنی:
قوز،کوهان،پیاده روی،ترشرویی کردن،قوز کردن،اندوه زودگذر،تلاش کردن
‌
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
اصفهان، ملک شهر
03134315047

The most proficient online source on IELTS preparation.
@englishbyseries In cooperation with @daneshyaran.company

Hello guys! 😀 
Please write some sentences using this word "Hump"

به مثال های زیر دقت فرمایید:
‌توضیحات در کپشن⬇️‌
💡و اما هر یک از مثالهای پست💡
🎬and he had a limp and a big hump on his back
و اون لنگ میزد و یه قوز گنده پشتش داشت.
‌
🎬The first week is the hardest. We're over the hump.
هفته اول سخت ترین قسمتشه. ما از بلندی رد شدیم.
‌
🎬All these years,I have been busting my hump,
تمام این سالها ، داشتم به سختی کار میکردم،
‌
🎬we will get through this hump as soon as I get back.
به محض اینکه برگردم از این مشکل هم رد میشیم.
‌
🎬Not until he stops humping his way up my family tree!
نه تا وقتی که از بالا رفتن از شجره خانوادگی من دست برداره!
‌
🎬with his antibiotics, so I gotta hump it up here every day to get my meds.
به خاطر آنتی بیوتیک هاش، منم مجبورم هر روز بیارمش این بالا تا از داروهام استفاده کنم.
‌‌
🎬I will hump your brains out.
من مغزت رو از سرت میکشم بیرون.(از جنبه جنسی کاری میکنم هوش از سرت بره)
‌ ‌
‌🎬Okay? You're talking me, solo, busting hump slinging shards.
باشه؟ تو داری با من حرف میزنی،تنها، مثل سگ کار میکنی و خرت و پرت پرت میکنی.

#مکالمه #گرامر #زبان #انگلیسی #آیلتس #آیلتس_رو_قورت_بده #آیلتس_اسپیکینگ #آنلاین #آموزش_زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #آموزشی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی #اموزش_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_آنلاین_انگلیسی #آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_آيلتس  #زبان #زبان_انگلیسی #زبان_انگليسي_بزرگسالان #زبان_تخصصی #زبان_انگليسي #زبان_خارجه #زبان_دوم #اموزش #اصطلاحات_زبان #انگلیسی_آنلاین
.
معنی:
قوز،کوهان،پیاده روی،ترشرویی کردن،قوز کردن،اندوه زودگذر،تلاش کردن

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
اصفهان، ملک شهر
03134315047

The most proficient online source on IELTS preparation.
@englishbyseries In cooperation with @daneshyaran.company

Hello guys! 😀
Please write some sentences using this word "Hump"

به مثال های زیر دقت فرمایید:
‌توضیحات در کپشن⬇️‌
💡و اما هر یک از مثالهای پست💡
🎬and he had a limp and a big hump on his back
و اون لنگ میزد و یه قوز گنده پشتش داشت.

🎬The first week is the hardest. We're over the hump.
هفته اول سخت ترین قسمتشه. ما از بلندی رد شدیم.

🎬All these years,I have been busting my hump,
تمام این سالها ، داشتم به سختی کار میکردم،

🎬we will get through this hump as soon as I get back.
به محض اینکه برگردم از این مشکل هم رد میشیم.

🎬Not until he stops humping his way up my family tree!
نه تا وقتی که از بالا رفتن از شجره خانوادگی من دست برداره!

🎬with his antibiotics, so I gotta hump it up here every day to get my meds.
به خاطر آنتی بیوتیک هاش، منم مجبورم هر روز بیارمش این بالا تا از داروهام استفاده کنم.
‌‌
🎬I will hump your brains out.
من مغزت رو از سرت میکشم بیرون.(از جنبه جنسی کاری میکنم هوش از سرت بره)
‌ ‌
‌🎬Okay? You're talking me, solo, busting hump slinging shards.
باشه؟ تو داری با من حرف میزنی،تنها، مثل سگ کار میکنی و خرت و پرت پرت میکنی.

#مکالمه #گرامر #زبان #انگلیسی #آیلتس #آیلتس_رو_قورت_بده #آیلتس_اسپیکینگ #آنلاین #آموزش_زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #آموزشی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی #اموزش_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_آنلاین_انگلیسی #آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_آيلتس  #زبان #زبان_انگلیسی #زبان_انگليسي_بزرگسالان #زبان_تخصصی #زبان_انگليسي #زبان_خارجه #زبان_دوم #اموزش #اصطلاحات_زبان #انگلیسی_آنلاین
Like the post, and make sentence with new words!

Shine /ˈʃaɪn/ v شاین
Shine means “to give off or reflect bright light.” The sun shines during the day. It gives us light. The moon shines at night. It refl ects the sun’s light.

Let's look at the picture
The sun gives off a bright light. You can see light shine on the water and on the smooth ice.
Like the post, and make sentence with new words!

Shine /ˈʃaɪn/ v شاین
Shine means “to give off or reflect bright light.” The sun shines during the day. It gives us light. The moon shines at night. It refl ects the sun’s light.

Let's look at the picture
The sun gives off a bright light. You can see light shine on the water and on the smooth ice.
•
✔ چه معادل دیگه ای میدونید ؟
کامنت کنید ⁦📝
. 
@learn_en_4u 
#useyourhead 
#كله_ات_رو_به_كار_بنداز 
_#اصطلاح_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #انگلیسی #انگلیسی_ساده #زبان_انگلیسی
✔tip /tɪp/ 👉🏼 a small amount of additional money that you give to someone such as a WAITER or a taxi driver 
انعام
Example ➡️ I gave the guy a big tip.
به یارو یه انعام بزرگ دادم.
______________________________
 #2brokegirls #English #tip #newword #Englishteaching #Englishlearning #teach #learn #Englishtime #expression #idiom #Lesson #learn_English #englishlesson
#اصطلاح #یادگیری_انگلیسی #آموزش_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #آموزش #یادگیری
✔tip /tɪp/ 👉🏼 a small amount of additional money that you give to someone such as a WAITER or a taxi driver
انعام
Example ➡️ I gave the guy a big tip.
به یارو یه انعام بزرگ دادم.
______________________________
#2brokegirls #English #tip #newword #Englishteaching #Englishlearning #teach #learn #Englishtime #expression #idiom #Lesson #learn_English #englishlesson
#اصطلاح #یادگیری_انگلیسی #آموزش_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #آموزش #یادگیری
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
🔵🔵phrase: keep an aye on sb 🔴🔴meaning: to be watching someone carefully, especially because you think they are going to do sth wrong ///////
#englishphrases #englishteacher
#idiom #englishlesson #eye
#learningenglish #warning #english #vocabulary #toefl #phrase #speaking #idioms #فیلم_آموزشی #فیلم_انگلیسی #زبان_خارجی #زبان_انگلیسی #مکالمه_زبان #مکالمه #اصطلاحات_انگلیسی #زبان #انگلیسی_کاربردی #انگلیسی_روزانه #انگلیسی_آسان #انگلیسی_آمریکایی #آموزش_انگلیسی #یادگیری_زبان #آموزش_زبان #اموزشزبان #ضرب_المثل_انگليسى
اصطلاح امروز🔻
Take the edge off
معنی: دور کردن استرس
@english_funland 
برای شرکت در کلاس های آنلاین من به پروفایل من در سایت اُتیچر مراجعه کنید.
با سپاس،
کتایون
⏩Link in bio⏪
. . .
#EnglishFunLand #slangoftheday #taketheedgeoff #onlineclass #learnenglish #oteacher #آموزش_آنلاین #آموزش_انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #کلاس_خصوصی #کلاس_زبان #کلاس_آنلاین #اتیچر #اُتیچر #انگلیسی_آنلاین #آزمون_زبان #مکالمه #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #اسپیکینگ #گرامرزبان #لیسنینگ
اصطلاح امروز🔻
Take the edge off
معنی: دور کردن استرس
@english_funland
برای شرکت در کلاس های آنلاین من به پروفایل من در سایت اُتیچر مراجعه کنید.
با سپاس،
کتایون
⏩Link in bio⏪
. . .
#EnglishFunLand #slangoftheday #taketheedgeoff #onlineclass #learnenglish #oteacher #آموزش_آنلاین #آموزش_انگلیسی #یادگیری_زبان #زبان_انگلیسی #اصطلاحات_انگلیسی #کلاس_خصوصی #کلاس_زبان #کلاس_آنلاین #اتیچر #اُتیچر #انگلیسی_آنلاین #آزمون_زبان #مکالمه #مکالمه_زبان #مکالمه_انگلیسی #اسپیکینگ #گرامرزبان #لیسنینگ
🗣wash and wear
🗣dressing room 🗣can i try this/that one ? 🗣it fit like a golve 🗣it looks good on you
🌿🌿💙قرار بود فقط 3تا اصطلاح یادتون بدما😁همش از عشق زیاده ❤مننون از نظرات قشنگتون وممنون که تماشا میکنید 🔊مثال بزنید🔊

#یادبگیر#یادگیریزبان #یادگیری_آسان#یادگیریزبانانگلیسی#یادت_باشد #زبان_انگلیسی#زبان_خارجی#زبان#زبان_دوم#کودک_دوزبانه#کودک#اصطلاح#کلمات#اصطلاحات_انگلیسی#لیستنینگ_آیلتس#ایلتس#انگلیش_هوم#اصطلاحات#اصلاحابرو #اصطلاحات_روزمره#englishlearners #englishvocabulary #english #englishteacher #english_grammar_n_vocabulary #grammer##words #idioms #idioma
🗣wash and wear
🗣dressing room 🗣can i try this/that one ? 🗣it fit like a golve 🗣it looks good on you
🌿🌿💙قرار بود فقط 3تا اصطلاح یادتون بدما😁همش از عشق زیاده ❤مننون از نظرات قشنگتون وممنون که تماشا میکنید 🔊مثال بزنید🔊

#یادبگیر#یادگیریزبان #یادگیری_آسان#یادگیریزبانانگلیسی#یادت_باشد #زبان_انگلیسی#زبان_خارجی#زبان#زبان_دوم#کودک_دوزبانه#کودک#اصطلاح#کلمات#اصطلاحات_انگلیسی#لیستنینگ_آیلتس#ایلتس#انگلیش_هوم#اصطلاحات#اصلاحابرو #اصطلاحات_روزمره#englishlearners #englishvocabulary #english #englishteacher #english_grammar_n_vocabulary #grammer##words #idioms #idioma
ورق بزنید...
Word:complaint

Meaning: 
A complaint is something you say to tell people that you don't like something
شکایت

Example:
He is planning to make a complaint against the police
او تصمیم دارد از پلیس شکایت کند.
جملاتتون رو برامون کامنت بذارید.
با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنید و بهمون انرژی بدید😉

#complaint#vocabulary#english#easylearn#easyspeak#easyspeakenglish#learnenglish
#learnenglisheasily
#اموزش_زبان_انگلیسی#آموزشی#انگلیسی#اصطلاحات_انگلیسی #لغات_ضروری #لغات_انگلیسی_با_معنی_فارسی #لغات_انگلیسی_پرکاربرد #لغات_انگلیسی_بامعنی #لغات_انگلیسی_با_معنی_و_تلفظ
ورق بزنید...
Word:complaint

Meaning:
A complaint is something you say to tell people that you don't like something
شکایت

Example:
He is planning to make a complaint against the police
او تصمیم دارد از پلیس شکایت کند.
جملاتتون رو برامون کامنت بذارید.
با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنید و بهمون انرژی بدید😉

#complaint#vocabulary#english#easylearn#easyspeak#easyspeakenglish#learnenglish
#learnenglisheasily
#اموزش_زبان_انگلیسی#آموزشی#انگلیسی#اصطلاحات_انگلیسی #لغات_ضروری #لغات_انگلیسی_با_معنی_فارسی #لغات_انگلیسی_پرکاربرد #لغات_انگلیسی_بامعنی #لغات_انگلیسی_با_معنی_و_تلفظ
Shit.. There are ups and downs in life. I'd better be ready to go up again after being down. Every time that is.
.
.
smile = لبخند
forget = فراموش کردن
ready = آماده
.
.
@marziieh.1375 @aminghafori14 @maly.ft @gholizadeh.iman @tarannom570 .
.
#گنبد #گلستان #انگلیسی #زبان_انگلیسی #زبان #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #مکالمه #لغت #آیلتس #تافل #اصطلاحات_انگلیسی #تلفظ
#gonbad #iran #english #englishlearning #vocabulary #ielts #toefl #learn_english #learnenglish #hungryforenglish #smile #shit #ready #outtakes
Shit.. There are ups and downs in life. I'd better be ready to go up again after being down. Every time that is.
.
.
smile = لبخند
forget = فراموش کردن
ready = آماده
.
.
@marziieh.1375 @aminghafori14 @maly.ft @gholizadeh.iman @tarannom570 .
.
#گنبد #گلستان #انگلیسی #زبان_انگلیسی #زبان #آموزش_زبان #آموزش_زبان_انگلیسی #مکالمه #لغت #آیلتس #تافل #اصطلاحات_انگلیسی #تلفظ
#gonbad #iran #english #englishlearning #vocabulary #ielts #toefl #learn_english #learnenglish #hungryforenglish #smile #shit #ready #outtakes
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌⏪ ‌‌‌‌‌‌‌‌اصطلاحات کنکور اختصاصی زبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌⏪ لطفا ‌‌‌‌‌مطالب را برای دیگر کنکوری‌ها ارسال کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@zaban.konkour
@zaban.konkour 
@zaban.konkour 
@zaban.konkour ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#زبان_انگلیسی #زبان_کنکور #زبان_کنکور_۹۹ #زبان_انگلیسی🇬🇧 #زبان_انگلیسی_کنکور #کنکوریها #کنکوری۹۹ #کنکور_۹۹ #کنکور_نظام_جدید #کنکور_زبان #کنکور۱۴۰۰ #کنکوری99 #کنکورکرمانشاه #کرمانشاه #کرمانشاه_کنکور #کنکور_کرمانشاه #کنکور #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #کنکوری_ها #کنکوری_های_۹۹ #کنکورزبان #کنکورسراسری #کنکور_سراسری #موفقیت_در_کنکور #کنکور۹۹ #کنکور99 #یادگیری_زبان #عرفان_زردلانی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌⏪ ‌‌‌‌‌‌‌‌اصطلاحات کنکور اختصاصی زبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌⏪ لطفا ‌‌‌‌‌مطالب را برای دیگر کنکوری‌ها ارسال کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@zaban.konkour
@zaban.konkour
@zaban.konkour
@zaban.konkour ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#زبان_انگلیسی #زبان_کنکور #زبان_کنکور_۹۹ #زبان_انگلیسی🇬🇧 #زبان_انگلیسی_کنکور #کنکوریها #کنکوری۹۹ #کنکور_۹۹ #کنکور_نظام_جدید #کنکور_زبان #کنکور۱۴۰۰ #کنکوری99 #کنکورکرمانشاه #کرمانشاه #کرمانشاه_کنکور #کنکور_کرمانشاه #کنکور #اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #کنکوری_ها #کنکوری_های_۹۹ #کنکورزبان #کنکورسراسری #کنکور_سراسری #موفقیت_در_کنکور #کنکور۹۹ #کنکور99 #یادگیری_زبان #عرفان_زردلانی
پاسخ با شما عزیزان.❤️🌹 #آیلتس #آموزش_زبان #ویدیوی_آموزشی #آموزش_اصطلاحات #اصطلاحات_انگلیسی
#جملات_کاربردی_انگلیسی #رایتینگ_آیلتس #مکالمه_انگلیسی #مکالمه_زبان #آیلتس_مشهد #اسپیکینگ_آیلتس #هاشمیه
#اخبارایران #زبان_انگلیسی #گرامر_آیلتس #اصطلاحات_انگليسي #انرژی_مثبت #idiomoftheday
#آموزش_آنلاین #اصطلاحات_کاربردی_انگلیسی
#آموزش_اسپیکینگ_آیلتس_کلامستان

درس دوم برای توضیح #اصطلاحات_انگلیسی که فرناز در ویدئوی امروز #اسپیکینگ_آیلتس مناسب برای #پارت_2_آیلتس بکار برد.
#کلامستان #آیلتس_7 #آزمون_آیلتس #آموزش_مکالمه #آموزش_زبان_انگلیسی #آموزش_مکالمه_انگلیسی_توربو #آموزش_اصطلاحات_انگلیسی_کلامستان #آیلتس_جنرال #آیلتس_آکادمیک #توربو_انگلیش
#kalaamestan #ielts_7 #ielts #toefl #pte #oet #gre #fce #cae #cpe #grammar #vocab #ielts_speaking #ielts_tips #ielts_exam
.
Please watch the story
لطفا استوری را تماشا کنید.
مرجع تخصصی مکالمه،IELTS🌎
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
اصفهان، ملک شهر
03134315047

The most proficient online source on IELTS preparation.
@englishbyseries In cooperation with @daneshyaran.company

Hi everybody! 😊
Our idiom of the day is ”Finger-lickin’ good” (or formally “Finger-licking good”), which means “very tasty.” 😋
⠀
#مکالمه #گرامر #زبان #انگلیسی #آیلتس #آیلتس_رو_قورت_بده #آیلتس_اسپیکینگ #آنلاین #آموزش_زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #آموزشی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی #اموزش_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_آنلاین_انگلیسی #آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_آيلتس #زبان #زبان_انگلیسی #زبان_انگليسي_بزرگسالان #زبان_تخصصی #زبان_انگليسي #زبان_خارجه #زبان_دوم #اموزش #اصطلاحات_زبان #انگلیسی_آنلاین
.
Please watch the story
لطفا استوری را تماشا کنید.
مرجع تخصصی مکالمه،IELTS🌎
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای
اصفهان، ملک شهر
03134315047

The most proficient online source on IELTS preparation.
@englishbyseries In cooperation with @daneshyaran.company

Hi everybody! 😊
Our idiom of the day is ”Finger-lickin’ good” (or formally “Finger-licking good”), which means “very tasty.” 😋

#مکالمه #گرامر #زبان #انگلیسی #آیلتس #آیلتس_رو_قورت_بده #آیلتس_اسپیکینگ #آنلاین #آموزش_زبان_انگلیسی #انگلیسی_روزانه #آموزشی #آموزش_زبان #اصطلاحات_انگلیسی #اموزش_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی #آموزش_آنلاین_انگلیسی #آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_آيلتس #زبان #زبان_انگلیسی #زبان_انگليسي_بزرگسالان #زبان_تخصصی #زبان_انگليسي #زبان_خارجه #زبان_دوم #اموزش #اصطلاحات_زبان #انگلیسی_آنلاین
.
What other expressions do you know with the same meaning?
.
#catlover #cat #pets #pet #petstagram #animallovers
.
What other expressions do you know with the same meaning?
.
#catlover #cat #pets #pet #petstagram #animallovers
لطفا برای خرید کتاب با شماره تلفن 88983324 تماس بگیرید

#1100_Words_Coding
#گل_واژه
#دارالترجمه_رسمی
#دارالترجمه_رسمی_گل_واژه
#هزاروصد_کلمه_انگلیسی_که_باید_یاد_بگیرید
#آموزش_کتاب_1100#کتاب1100واژه#کتاب1100#اصطلاحات#اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_انگلیسی#آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #آموزش

#مدیریت_کارکنان
#مدیران_برجسته
#انتشارات_سارگل

آموزش کتاب 1100 به شیوه ای جذاب و مفرح 
جملات به یاد ماندنی، برای زندگی بهتر

https://www.golvazheh.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAEKbUOKILtOgHUFZVw
#1100_Words_Coding
#گل_واژه
#دارالترجمه_رسمی
#دارالترجمه_رسمی_گل_واژه
#هزاروصد_کلمه_انگلیسی_که_باید_یاد_بگیرید
#آموزش_کتاب_1100#کتاب1100واژه#کتاب1100#اصطلاحات#اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_انگلیسی#آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #آموزش

واژه پانصد و هفتاد و سوم)

#garrulous
/'gærʊləs/
adj. 🔹پرحرف، وراج، حراف، پُرچانه 🍭 یه (گروه لوس) تو تلگرام داریم که اعضاش همه وراج و پرحرف هستن! 😜 📎 He usually doesn't talk too much but when it comes to aviation he becomes garrulous.
او معمولاً خیلی زیاد حرف نمی‌زند اما وقتی صحبت از هوانوردی باشد پرحرف می‌شود. 📎 She is a garrulous old woman.
او پیرزنی وراج است. 📎 They're a garrulous family; they'll talk your ear off.
آنها خانواده‌ای وراج هستند؛ آن قدر حرف می‌زنند که گوشت درد می‌گیرد. 💠 Syn: talkative, wordy, chatty

https://www.golvazheh.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAEKbUOKILtOgHUFZVw
#1100_Words_Coding
#گل_واژه
#دارالترجمه_رسمی
#دارالترجمه_رسمی_گل_واژه
#هزاروصد_کلمه_انگلیسی_که_باید_یاد_بگیرید
#آموزش_کتاب_1100#کتاب1100واژه#کتاب1100#اصطلاحات#اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_انگلیسی#آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #آموزش

واژه پانصد و هفتاد و سوم)

#garrulous
/'gærʊləs/
adj. 🔹پرحرف، وراج، حراف، پُرچانه 🍭 یه (گروه لوس) تو تلگرام داریم که اعضاش همه وراج و پرحرف هستن! 😜 📎 He usually doesn't talk too much but when it comes to aviation he becomes garrulous.
او معمولاً خیلی زیاد حرف نمی‌زند اما وقتی صحبت از هوانوردی باشد پرحرف می‌شود. 📎 She is a garrulous old woman.
او پیرزنی وراج است. 📎 They're a garrulous family; they'll talk your ear off.
آنها خانواده‌ای وراج هستند؛ آن قدر حرف می‌زنند که گوشت درد می‌گیرد. 💠 Syn: talkative, wordy, chatty

https://www.golvazheh.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAEKbUOKILtOgHUFZVw
#1100_Words_Coding
#گل_واژه
#دارالترجمه_رسمی
#دارالترجمه_رسمی_گل_واژه
#هزاروصد_کلمه_انگلیسی_که_باید_یاد_بگیرید
#آموزش_کتاب_1100#کتاب1100واژه#کتاب1100#اصطلاحات#اصطلاحات_انگلیسی #اصطلاحات_روزمره #آموزش_انگلیسی#آموزش_اصطلاحات_انگلیسی #آموزش

#جملات_مثبت
#جملات_حکیمانه
#جملات_ناب
#جملات_به_یاد_ماندنی
#جملات_فلسفی

آموزش کتاب 1100 به شیوه ای جذاب و مفرح 
جملات به یاد ماندنی، برای زندگی بهتر

https://www.golvazheh.ir

https://t.me/joinchat/AAAAAEKbUOKILtOgHUFZVw

FeedMe is investigator of posts from social media.